Loading...
sr

Signalne lampice i obaveštenja | Forum

oglas
Lokacija teme: Početna » Ostalo » Auto - moto
Admin
Admin Jan 24 '18
Signalne lampice i obaveštenjaSignalne lampice i obaveštenja

Praćenjem statistike pretraživača ustanovili smo da dosta ljudi traži značenje signalnih lampica na kontrolnoj tabli. Iako se ove informacije nalaze u servisnim uputstvu vozila, postavljamo ih na web sajt radi bolje dostupnosti informacija.

Signalne lampice prati i specifično obaveštenje i/ili zvuk kod onih verzija koje imaju tu opciju.

Važno je napomenuti da se indikatori oštećenja koji se pojavljuju na displeju mogu podeliti u dve kategorije:  vrlo ozbiljna i manje ozbiljna oštećenja.

Vrlo ozbiljna oštećenja uzrokuju vremenski produžen ciklus signala dok manje ozbiljna oštećenja uzrokuju vremenski kraći ciklus signala.

Podeli:
Admin
Admin Jan 24 '18NIZAK NIVO KOČIONOG ULJA crvena lampica)

PODIGNUTA RUČNA KOČNICA (crvena lampica)

Nizak nivo kočionog ulja:

 Kada nivo kočionog ulja u rezervoaru padne ispod minimalnog, verovatno usled curenja, signalna lampica se uključuje. Kod nekih verzija, na displeju je prikazano odgovarajuće obaveštenje.
ISTROŠENE KOČIONE PLOČICE žuta lampica) (za određene verzije i tržišta)

Ukoliko su prednje kočione pločice izlizane molimo Vas da odete do najbližeg ovlašćenog  servisera kako bi Vam ih zamenili. Kod određenih modela na displeju se pojavljuje odgovarajuće obaveštenje.

VAŽNO: Automobil je opremljen senzorima koji ukazuju na ishabanost prednjih kočionih pločica, zato prilikom njihove zamene, takođe proverite stanje zadnjihkočionih pločica.


 

NEISPRAVNOST VAZDUŠNOG JASTUKA crvena lampica)

Kada je ključ u MAR položaju, signalna lampica se uključuje ali bi trebalo da se isključi nakon nekoliko sekundi.  Signalna lampica ostaje aktivna ukoliko je došlo do otkazivanja u sistemu vazdušnog jastuka. Kod određenih modela na displeju se pojavljuje obaveštenje.


 

 

DEAKTIVACIJA PREDNJEG I BOČNOG  SUVOZAČKOG VAZDUŠNOG JASTUKA žuta lampica)

 

Signalna lampica  se pali ukoliko je suvozačev ili bočni vazdušni jastuk (za određeneverzije i tržišta) deaktiviran. Kada je vazdušni jastuk suvozača aktivan, i kada se ključ nađe u MAR položaju, signalna lampica se aktivira i svetli konstantno 4 sekunde, naredne 4 zasvetli a potom bi trebalo da se isključi.


 


ODVEZAN POJAS (crvena lampica)

Ukoliko je tokom vožnje vozačev pojas odvezan, na displeju se aktivira signalna lampica. Signalnu lampicu prati i zvučno obaveštenje ukoliko tokom vožnje prednji pojasevi nisu valjano vezani.

 

 

DOPUNA ISPRAŽNJENOG AKUMULATORA crvena lampica)

Signalno svetlo se aktivira kada jeaključ u MAR položaju (za određene verzije i tržišta), ali bi trebalo da se se isključi čim se motor pokrene (kada motor radi u mestu dozvoljeno je odloženo gašenje).

 

 

Signalna lampica konstantno svetli: NIZAK PRITISAK MOTORNOG ULJA crvena lampica)

Signalna lampica treperi: ULJE LOŠEG KVALITETA crvena lampica)

Signalno svetlo se aktivira kada je ključ u MAR položaju ali bi trebalo da se isključi čim se pokrene motor. 

1.       Nizak pritisak motornog ulja:

Signalna lampica se aktivira i ostaje aktivna zajedno sa obaveštenjem na displeju (za određene verzije i tržišta) kada sistem detektuje da je nivo motornog ulja nizak.

UPOZORENJE:

Ukoliko  se  signalna  lampica vaktivira u toku vožnje (kod određenih modela zajedno sa obaveštenjem na displeju) odmah zaustavite automobil. 


„DUALDRIVE” SERVOUPRAVLJAČ crveno)

 

Signalna lampica se aktivira kada je ključ u MAR položaju ali bi trebalo da se isključi čim se pokrene motor.

Ukoliko signalna lampica ostane aktivna, nećete imati koristi od elektronskog servo upravljača, samim tim biće vam teže da okrenete upravljač. 

 

 

AKTIVACIJA  „DUALDRIVE” SERVO UPRAVLJAČA zelena signalna lampica ili simbol na displeju)

Signalna lampica se uključuje (ili se ispisuje obaveštenje „CITY“ na displeju) kada je „Dualdrive“ servo upravljač aktiviran pritiskom odgovarajućeg tastera. Kada ponovo pritisnete isti taster, obaveštenje će nestati sa displeja („Dualdrive“ isključen).


 

PREGREJANA RASHLADNA TEČNOST MOTORA crvena lampica)

Kada se ključ nalazi u MAR položaju, aktivira se signalna lampica koja bi trebalo da se isključi nakon nekoliko sekundi.

Signalna lampica se aktivira onda kada je motor pregrejan. Ukoliko se aktivira signalna lampica, postupite na sledeći način:

·         kada vozite u normalnim uslovima: zaustavite automobil, ugasite motor, i proverite da li je nivo vode u rezervoaru ispod minimalnog. Ukoliko nije, sačekajte nekoliko trenutaka da se ohladi motor a potom polako i pažljivo otvorite poklopac, dopunite rashladno sredstvo i potom proverite da li je nivo rashladnog sredstva između oznaka MIN i MAX. Takođe pregledajte da li postoji curenje.

·          ukoliko koristite automobil u zahtevnim uslovima (npr. pri vuči prikolice na uzbrdici ili kada je pod velikim opterećenjem): usporite i, ukoliko je signalna lampica upaljena, zaustavite automobil. Dok motor radi lagano dodajte gas da bi rashladno sredstvo bolje procirkulisalo. Potom isključite motor. Proverite da li je nivo rashladnog sredstva kao što je gore opisano.

VAŽNO:

Na zahtevnim putovanjima, preporučuje se da motor nastavi da radi dok se nekoliko minuta lagano dodaje gas pre nego ga isključite. Na određenim modelima se pojavljuje odgovarajuće obaveštenje na displeju.OTVORENA VRATA crvena lampica)

Kod određenih modela signalna lampica se aktivira ukoliko jedna ili više vrata nisu valjano zatvorena. Na određenim modelima se pojavljuje odgovarajuće obaveštenje na displeju.OTVOREN PRTLJAŽNIK

  •   Kod određenih modela signalna lampica se aktivira ukoliko prtljažnik nije valjano zatvoren.

Na određenim modelima se aktivira signalna lampica .


OTVOREN POKLOPAC MOTORA 

Kod određenih modela signalna lampica se aktivira ukoliko poklopac motora nije valjano zatvoren. Na određenim modelima se aktivira signalna lampica .


INDIKATORI NEISPRAVNOSTI 
(žuta lampica) 

Prekid dovoda goriva

Signalna lampica (ili simbol na displeju) se aktivira ukoliko je došlo do prekida u dovodu goriva. Kod određenih modela na displeju se pojavljuje odgovarajuće obaveštenje.

Neispravan senzor pritiska motornog ulja.

Signalna lampica (ili simbol na displeju) seaktivira ukoliko je neispravan senzor pritiska motornog ulja.

Neispravan „senzor sumraka“ 

Signalna lampica (ili simbol na displeju) se aktivira ukoliko je neispravan „senzor sumraka“. Na displeju se pojavljuje odgovarajuće obaveštenje. 

Prekoračenje brzine (za arapsko tržište) 

Ukoliko se dostigne brzina od 120 km/h, aktivira se signalna lampica (žuta) ili se na displeju pojavljuje odgovarajuće obaveštenje (crvena). 

Neispravnost senzora za kišu

Signalne lampice se aktiviraju ukoliko je senzor za kišu neispravan.  Kod određenih modela na displeju se pojavljuje odgovarajuće obaveštenje.

Neispravnost senzora za parking (za određene verzije i tržišta)

Signalne lampice se aktiviraju ukoliko je senzor za parking neispravan. Neispravnost sistema za praćenje pritiska u pneumaticima(TPMS sistem) (za određene verzije i tržišta)

Signalna lampica se aktivira ukoliko je TPMS sistem neispravan (za određene verzije i tržišta). 
Ukoliko je jedan ili više točkova namešten bez senzora, signalne lampice se aktiviraju i ostaju aktivne sve dok se kvar ne ukloni.  Kod određenih modela na displeju se pojavljuje odgovarajuće obaveštenje. 

DPF (FILTER ČESTICA) ČIŠĆENJE U TOKU verzije sa DPF–om) (žuta lampica) 

Kada se ključ nalazi u MAR položaju on aktivira signalnu lampicu, ali će se ona isključiti nakon nekoliko sekundi. Signalna lampica ostaje aktivna da bi signalizirala vozaču da će DPF sistem ući u proces eliminacije zagađivača pomoću regenerativnog procesa. Signalna lampica se ne aktivira svaki put kada se obavlja prečišćavanje, već samo onda kada su uslovi vožnje takvi da je neophodno obavestiti vozača. Signalna lampica će se isključiti ukoliko je auto u pokretu sve dok se ne obavi prečišćavanje. Potrebno je oko petnaest minuta za ovaj proces. Optimalni uslovi za obavljanje ovog procesa jesu vožnja brzinom od 60 km/h dok je broj obrtaja motora preko 3000 u toku jednog minuta. 

Kod određenih modela na  displeju se pojavljuje odgovarajuće obaveštenje zajedno sa signalnom lampicom (za određene verzije i tržišta). 

UPOZORENJE:

Vožnju prilagodite uslovima u saobraćaju, vremenskim uslovima,  kao  i  ograničenju brzine. Možete isključiti motor dok je lampica koja signalizira DPF aktivna; međutim, ukoliko se ovaj proces prekine nekoliko puta, to može dovesti do prevremenog pogoršanja kvaliteta motornog ulja. Iz ovog razloga preporučujemo da sačekate da se lampica sama isključi pre nego što ugasite motor.


NEISPRAVNOST SISTEMA ZA UBRIZGAVANJE GORIVA/GREŠKA NA MOTORU žuta lampica) 

Pod normalnim okolnostima, kada se ključ nalazi u MAR položaju, signalna lampica se aktivira ali bi trebalo da se isključi nakon startovanja motora. 

Ukoliko signalna lampica ostane aktivna ili se aktivira u toku vožnje, to znači da je sistem za ubrizgavanje goriva neispravan što bi moglo da prouzrokuje gubitak na performansama, poteškoće pri rukovanju, kao i veliku potrošnju goriva. 

Na određenim modelima se pojavljuje odgovarajuće obaveštenje na displeju. 

U ovakvim uslovima preporuka je da vožnju nastavite umerenom brzinom. 

Nakon popravke signalna lampica prestaje da svetli, i greške se brišu iz memorije centrale motora. 

Benzinske verzije

Ukoliko signalna lampica zasvetli, to označava mogućnost da postoji neispravnost u katalizatoru. Ukoliko lampica zasvetli, smanjite gas da bi ste smanjili broj obrtaja motora sve dok se lampica ne ugasi; nastavite vožnju umerenom brzinom da bi ste izbegli ponovno aktiviranje signalne lampice.  

Preporuka je da što je pre moguće posetite  najbliže  Fiatovo  Predstavništvo ukoliko se signalna lampica  ne aktivira kada se ključ nađe u MAR položaju  ili se u toku vožnje aktivira tako što stalno ili povremeno svetli (na  određenim modelima  se pojavljuje  i odgovarajuće obaveštenje na displeju). Ispravnost signalnog svetla   može proveriti saobraćajna policija koristeći odgovarajuću  opremu.  Poštujte  važeće propise u zemlji u kojoj vozite. 


REZERVA GORIVA žuta lampica) 

Kada se ključ nalazi u MAR položaju on aktivira signalnu lampicu, ali će se ona isključiti nakon nekoliko sekundi. Signalna lampica se aktivira kada u rezervoaru  preostane oko 8 litara goriva. 

VAŽNO: Signalna lampica će zatreperiti ukoliko postoji neka neispravnost u sistemu.  
NEISPRAVNOST ESP SISTEMA žuta lampica) 

Kada se ključ nalazi u MAR položaju on aktivira signalnu lampicu, ali će se ona isključiti nakon nekoliko sekundi. Ukoliko se signalna lampica ne isključi a za to vreme je aktivan LED na ASR prekidaču, obratite se servisu. 

Kod određenih modela na displeju se pojavljuje odgovarajuće obaveštenje. 

Signalna lampica aktivna tokom vožnje ukazuje na to da je ESP sistem aktivan. 

Post uredio Admin Jan 24 '18
oglas
Google ovo