Loading...
sr

Uslovi korišćenja

Dobrodošli na virtuelnu društvenu mrežu (dalje: mreža). Ukoliko nastavite da koristite ovu mrežu saglasni ste sa sledećim obavezujućim uslovima korišćenja koji, zajedno sa Politikom zaštite privatnosti, čine naš ugovor po pristupu sa vama o uslovima korišćenja ove mreže. Ukoliko ne prihvatate bilo koji od ovih uslova ili našu Politiku zaštite privatnosti nemojte koristiti ovu mrežu.

Termini “mreža” i “mi” se odnosi na registranta domena pozarevac.org, a termin “vi” na korisnika ili posetioca ove mreže.

Uslovi korišćenja:

  • Sadržaj ove mreže je informativnog karaktera i može se promeniti u bilo kom trenutku bez prethodne najave
  • Saglasni ste da ni mi niti bilo koja treća strana daje bilo kakve garancije za korišćenje ove mreže po bilo kom osnovu. Posebno se odričemo svake i svih odgovornosti za svaku i sve štete koje mogu nastati usled korišćenja ove mreže.
  • Vaše korišćenje bilo koje informacije sa ove mreže je isključivo na vašu odgovornost. Samo je vaša odgovornost da proverite istinitost i tačnost informacija na ovoj mreži pre njihove upotrebe.
  • Na ovoj mreži ima sadržaja koji su ili naše vlasništvo ili su nam za taj sadržaj date licence. Ovaj sadržaj uključuje, ali se ne ograničava na, dizajn, raspored elemenata, izgled, estetski doživljaj i grafičke elemente. Reprodukcija ovih sadržaja bez naše pisane dozvole je zakonom zabranjena.
  • Prihvatate da nam za svako neovlašćeno korišćenje ove mreže koje nam nanese moralnu ili materijalnu štetu istu nadoknadite u vrednosti koju odredimo sporazumno, ili koju odredi nadležni sud.
  • Na ovoj mreži ćete pronaći veze ka drugim sadržajima na Internetu, što niukom slučaju ne znači da mi odobravamo ili podržavamo taj sadržaj niti da imamo bilo kakvu odgovornost za njega.
  • Saglasni ste da nećete postavljati nemoralan i nelegalan sadržaj na ovu mrežu i da ćete nas obavestiti ukoliko primetite takav sadržaj postavljen od drugih.
oglas
Google ovo
`